Αρχές ενός Συμβολαίου για
τον Ιστό

Ο Ιστός έχει σχεδιαστεί προκειμένου να μας φέρει πιο κοντά και
να καταστήσει τη γνώση ελεύθερα διαθέσιμη. Ο καθένας και η
καμία από εμάς έχει σημαντικό ρόλο να διαδραματίσει ώστε να
εξασφαλιστεί ότι ο Ιστός υπηρετεί την ανθρωπότητα. Οι
κυβερνήσεις, οι εταιρείες και οι πολίτες σε όλο τον κόσμο
μπορούν να βοηθήσουν στην προστασία του ανοιχτού Ιστού ως
δημοσίου αγαθού και βασικού δικαιώματος για όλους,
δεσμευόμενοι στις ακόλουθες αρχές:

Οι κυβερνήσεις δεσμεύονται να:

Εξασφαλίσουν ότι όλοι μπορούν να συνδεθούν στο
Διαδίκτυο
Έτσι ώστε οποιοσδήποτε, ανεξάρτητα από το ποιος/ποιά είναι ή
που ζει, μπορεί να συμμετέχει ενεργά στο Διαδίκτυο.

Διατηρούν το διαδίκτυο ενεργό και διαθέσιμο, κάθε στιγμή
Έτσι ώστε κανείς και καμία να μην στερείται το δικαίωμά του/της
σε πλήρη πρόσβαση στο Διαδίκτυο.

Σέβονται το θεμελιώδες δικαίωμα των πολιτών στην
ιδιωτική ζωή
Έτσι ώστε ο καθένας και η καθεμία να μπορεί να χρησιμοποιεί το
Διαδίκτυο ελεύθερα, με ασφάλεια και χωρίς φόβο.

Οι εταιρείες δεσμεύονται να:

Καταστήσουν το Διαδίκτυο προσιτό και προσβάσιμο σε
όλους
Έτσι ώστε κανείς και καμία να μην αποκόπτεται από τη χρήση και
τη διαμόρφωση του Ιστού.

Σέβονται το απόρρητο και τα προσωπικά δεδομένα των
καταναλωτών
Έτσι ώστε οι άνθρωποι να έχουν τον έλεγχο της ζωής τους στο
Διαδίκτυο.

Αναπτύσσουν τεχνολογίες που υποστηρίζουν το καλύτερο
για την ανθρωπότητα και αντιμετωπίζουν τα χειρότερα
Έτσι ώστε ο Ιστός να είναι πραγματικά ένα δημόσιο αγαθό που
βάζει πρώτα τον άνθρωπο.

Οι πολίτες δεσμεύονται να:

Δημιουργούν και να συνεργάζονται στον Ιστό
Έτσι ώστε ο Ιστός να έχει πλούσιο και συναφές περιεχόμενο για
όλους.

Δημιουργούν ισχυρές κοινότητες που θα σέβονται τον
πολιτικό λόγο και την ανθρώπινη αξιοπρέπεια
Έτσι ώστε να αισθάνονται όλοι και όλες ασφαλείς και
ευπρόσδεκτοι/ες στο Διαδίκτυο.

Να αγωνίζονται για τον Ιστό
Έτσι ώστε ο Ιστός να παραμένει ανοιχτός και ένα παγκόσμιο
δημόσιο αγαθό για τους ανθρώπους παντού, τώρα και στο
μέλλον.

Δεσμευόμαστε να υποστηρίξουμε αυτές τις αρχές και να
συμμετέχουμε σε μια συνειδητή διαδικασία για τη δημιουργία
ενός πλήρους «Συμβολαίου για τον Ιστό», το οποίο θα καθορίζει
τους ρόλους και τις ευθύνες των κυβερνήσεων, των
επιχειρήσεων και των πολιτών. Οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει
ο Ιστός σήμερα είναι τρομερές και επηρεάζουν την καθημερινή
μας ζωή, ακόμα και όταν δεν είμαστε συνδεδεμένοι. Ωστόσο, αν
συνεργαστούμε και ο καθένας και η καθεμία από εμάς αναλάβει
την ευθύνη για τις ατομικές του/της ενέργειες, μπορούμε να
προστατεύσουμε και να διασφαλίσουμε έναν Ιστό που
πραγματικά είναι για όλους.

With thanks to Christos Mourelatos for this translation.